Navigation


Najnovšie fotkyDarujte nám 2% z dane

Darujte nám 2% z dane

11-02-2021


31936938
Občianske združenie
Klub biatlonu Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
976 45 OSRBLIE

.....

Vážení členovia, rodičia, priaznivci. 
Chceme sa Vám poďakovať za podporu, ktorú ste v minulosti preukázali nášmu klubu
a opäť sa na Vás obrátiť s prosbou o poukázanie 2% z daní z príjmu za rok 2020.
Budeme veľmi radi ak sa rozhodnete aj takouto formou podporiť našich mladých športovcov.
________________________________________________________________________________

AKO POUKÁZAŤ 2%

Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane "NOVÉ TLAČIVO".
Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive
príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením
o zaplatení dane daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:
1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
v prospech 1 prijímateľa.
Údaje prijímateľa:
IČO/SID 31936938
Občianske združenie
Klub biatlonu Valaská - Osrblie
Vŕšok 234
976 45 OSRBLIE

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš
daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020,
máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako
dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby:

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška
v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

1.Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma,
ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov,

2.poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€
na jedného prijímateľa.

POZOR:
Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania
a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške
minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi),
tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

V daňovom priznaní pre právnické osoby

časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby 

IČO/SID                    31936938

Právna forma           Občianske združenie

Obchodné meno        Klub biatlonu Valaská - Osrblie

Ulica/súpisné číslo  Vŕšok 234

PSČ / Obec                 976 45 Osrblie


3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania
na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to,
aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->