Navigation


Najnovšie fotkyJuniori

JUNIORKY 20-22 roč.:
( za menom je uvedené umiestnenie v konečnom rebrčku Viessmann pohára z poslednej sezóny: leto 2019 a zima 2019/2020, prípadne významné umiestnenie z iných pretekov)


Martina Wagnerová- koneč. rebríček: leto 6. miesto, zima 4. miesto
Tatiana Krnáčová- koneč. rebríček: leto 12. miesto

JUNIORI  20-22 roč.:

Pavol Štrba: koneč. rebríček: leto 2. miesto, zima 1. miesto
Jakub Kolečár- koneč. rebríček: leto 6. miesto, zima 9. miesto