Navigation


Najnovšie fotkyČLENSKÉ PRÍSPEVKY 2021

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 2021

16-12-2020
Vážená členka/vážený člen Klubu biatlonu Valaská-Osrblie,
je obdobie, kedy je potrebné zaplatiť členské príspevky za kalendárny rok 2021.

.......
Podľa Stanov KB Valaská-Osrblie je každý člen povinný zaplatiť členský príspevok do 31.12. predchádzajúceho roku. 

Výška členského príspevku je podľa Stanov klubu 8 € u dospelého člena(od 16. roku veku dovŕšeným v r. 2021) a 4 € u detí (do 15. roku veku). Výška členského pre aktívnych športovcov klubu je znížená na polovicu, t. j. 4 € u športovca, ktorý bude v r. 2021 pretekať v kategórii dorastencov - juniorov a 2 € u detí, ktoré budú v r. 2021 pretekať v žiackych kategóriách a prípravke

Členské príspevky môžeš osobne zaplatiť trénerom a členom výboru, previesť na číslo účtu  
SK66 0900 0000 0000 7989 5096 (do poznámky pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko / Členské 2021).

Tešíme sa na spoluprácu a ostávame s pozdravom

 

                                                         Výbor Klubu biatlonu Valaská–Osrblie

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->