Navigation


Najnovšie fotkyDarujte nám 2% z dane

Darujte nám 2% z dane

25-02-2019

31936938
Občianske združenie
Klub biatlonu Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
976 45 OSRBLIE

.....

Vážení členovia, rodičia, priaznivci. 
Chceme sa Vám poďakovať za podporu, ktorú ste v minulosti preukázali nášmu klubu
a opäť sa na Vás obrátiť s prosbou o poukázanie 2% z daní z príjmu za rok 2018.
Budeme veľmi radi ak sa rozhodnete aj takouto formou podporiť našich mladých športovcov.
________________________________________________________________________________

AKO POUKÁZAŤ 2%

Ak ste zamestnaní
:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
DORUČTE "Potvrdenie o zaplatení dane" TRÉNEROM, ALEBO ČLENOM VÝBORU A MY SA O VŠETKO
POSTARÁME ZA VÁS.


ALEBO

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane "TLAČIVO2".
Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive
príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením
o zaplatení dane daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
v prospech 1 prijímateľa.
Údaje prijímateľa:
IČO/SID 31936938
Občianske združenie
Klub biatlonu Valaská - Osrblie
Vŕšok 234
976 45 OSRBLIE

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš
daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018,
máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako
dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby:

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška
 v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
1.Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma,
ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov,
2.poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€
na jedného prijímateľa.

POZOR:
Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane
v roku 2019
(zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný
účel
(aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom
priznaní,
že poukazuje iba 1,0% z dane

V daňovom priznaní pre právnické osoby

časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby 

IČO/SID                     31936938

Právna forma            Občianske združenie

Obchodné meno       Klub biatlonu Valaská - Osrblie

Ulica/súpisné číslo  Vŕšok 234

PSČ / Obec                976 45 Osrblie


3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania
na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to,

aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->