Navigation


Najnovšie fotkyVyhodnotenie sezóny

Vyhodnotenie sezóny

09-04-2013
Vážení športovci, rodičia a členovia klubu,
srdečne Vás pozývame na vyhodnotenie činnosti klubu v sezóne 2012/2013.
Výročná členská schôdza sa uskutoční

10. mája 2013 o 17.00 hodine

v priestoroch Obecného úradu vo Valaskej.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Správa o činnosti klubu za obdobie jún 2012 - apríl 2013
 5. Správa o hospodárení za rok 2012
 6. Správa revíznej komisie za rok 2012
 7. Plán činnosti na rok 2013/14
 8. Rozpočet na rok 2013/14
 9. Ocenenie športovcov a jubilantov
 10. Diskusia
 11. Uznesenie
 12. Záver
Veríme, že si všetci nájdete čas na príjemné posedenie.

výbor KB Valaská-Osrblie

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->