Navigation


Najnovšie fotkyČLENSKÉ PRÍSPEVKY

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

27-11-2018
Vážený člen/vážená členka Klubu biatlonu Valaská-Osrblie, je obdobie, kedy je potrebné zaplatiť členské príspevky za kalendárny rok 2019.


    Podľa Stanov KB Valaská-Osrblie je každý člen povinný zaplatiť členský príspevok do 31.12. predchádzajúceho roku. V prípade, že ste do dnešného dňa svoj členský príspevok neuhradili, žiadame Vás, aby ste tak urobili čo najskôr.

    Výška členského príspevku je podľa Stanov klubu 8 € u dospelého člena (od 16. roku veku dovŕšeným v r. 2019) a 4 € u detí (do 15. roku veku). Výška členského pre aktívnych športovcov klubu je znížená na polovicu, t. j. 4 € u športovca, ktorý bude v r. 2019 pretekať v kategórii dorastencov, juniorov a vyššie a 2 € u detí, ktoré budú v r. 2019 pretekať v žiackych kategóriách.

    Členské príspevky môžeš osobne zaplatiť trénerom a členom výboru, previesť na číslo účtu IBAN :  SK66 0900 0000 0000 7989 5096 (do poznámky pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko / Členské 2019).

Tešíme sa na Vašu spoluprácu a ostávame s pozdravom

 

                                                               Výbor Klubu biatlonu Valaská–Osrblie

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->