Navigation


Najnovšie fotkyČLENSKÉ PRÍSPEVKY

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

04.11.2014

Vážený člen/vážená členka klubu biatlonu Valaská-Osrblie, je obdobie, kedy je potrebné zaplatiť členské príspevky za kalendárny rok 2015.

Podľa Stanov KB Valaská-Osrblie je každý člen povinný vyrovnať si členské príspevky. V prípade, že ste do dnešného dňa svoj členský príspevok neuhradili, Vás žiadame, aby ste tak urobili v najbližšom termíne. Výška členského zostáva nezmenená (odsúhlasilo to posledné valné zhromaždenie dňa11.4.2014) a to 8 € u dospelého člena (t. j. od 16. roku veku dovŕšeným v roku 2013) a 4 € u členov do 15. roku veku. Výška členského pre aktívnych športovcov klubu je 4 €  u dospelého člena (od 16. roku veku, dovŕšením v roku 2013) a 2 € u detí (členovia do 15. roku veku). Členské poplatky môžeš osobne zaplatiť trénerom a členom výboru, previesť na číslo účtu 0079895096/0900 (do poznámky pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko člena). V prípade, že potrebuješ nový preukaz (všetky okienka na známky sú plné) nahlás túto skutočnosť predsedovi klubu. V prípade, že si rozhodca a platnosť Tvojej licencie v tomto roku končí, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na Klub biatlonu Valaská-Osrblie.

Tešíme sa na Vašu spoluprácu a ostávame s pozdravom

výbor Klubu biatlonu Valaská–Osrblie

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->