Navigation


Najnovšie fotkyDarujte nám 2% z dane

Darujte nám 2% z dane

27-01-2016


31936938

Občianske združenie
Klub biatlonu Valaská - Osrblie
Vŕšok 234
976 45 OSRBLIE
Vážení členovia, rodičia, priaznivci. 
Chceme sa Vám poďakovať za podporu, ktorú ste v minulosti preukázali nášmu klubu
a opäť sa na Vás obrátiť s prosbou o poukázanie 2% z daní z príjmu za rok 2015.
Budeme veľmi radi ak sa rozhodnete aj takouto formou podporiť našich mladých športovcov.
________________________________________________________________________________

AKO POUKÁZAŤ 2%

Ak ste zamestnaní
:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
DORUČTE "Potvrdenie o zaplatení dane" TRÉNEROM, ALEBO ČLENOM VÝBORU A MY SA O VŠETKO
POSTARÁME ZA VÁS.


ALEBO

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (TLAČIVO).
Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive
príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
– novinka od roku 2016!
3. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením
o zaplatení dane daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
v prospech 1 prijímateľa.
Údaje prijímateľa:
IČO/SID 31936938
Občianske združenie
Klub biatlonu Valaská - Osrblie
Vŕšok 234
976 45 OSRBLIE

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31.03.2016) na Váš
daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2015,
máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako
dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->