Navigation


Najnovšie fotkyP O Z V Á N K A

P O Z V Á N K A

11-05-2015

Vážená členka, vážený člen Klubu biatlonu Valaská – Osrblie


V zmysle Stanov Klubu biatlonu Valaská – Osrblie a rozhodnutia Výboru klubu biatlonu Valaská – Osrblie Vás pozývame na členskú schôdzu klubu, ktorá sa bude konať

dňa 29. mája 2015 v piatok o 17.00 hod.

v Hotely Zerrenpach Osrblie

S programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Správa o činnosti za obdobie od ostatného Valného zhromaždenia
 5. Správa o hospodárení za rok 2014
 6. Správa revíznej komisie za rok 2014
 7. Plán činnosti
 8. Návrh rozpočtu na rok 2015
 9. Ocenenie športovcov a jubilantov
 10. Diskusia
 11. Uznesenie
 12. Záver

 

 

             

                                                                                                      Bc.Mirko Oberhauser

                                                                                                          predseda KB

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->