Navigation


Najnovšie fotkyPOZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

01-04-2014
Výbor Klubu biatlonu Valaská–Osrblie v súlade so Stanovami zvoláva Valné zhromaždenie.
Výbor Klubu biatlonu Valaská–Osrblie v súlade so Stanovami zvoláva na deň 11. apríla 2014 o 16,oo hod do hotela Biatlon v Osrblí Valné zhromaždenie s programom:
 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba pracovných komisií, mandátovú, návrhovú a volebnú
 4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
 5. Správa o činnosti KB za rok 2013
 6. Správa o hospodárení za rok 2013
 7. Správa revíznej komisie
 8. Plán činnosti na rok 2014
 9. Návrh rozpočtu na rok 2014
 10. Ocenenie športovcov
 11. Informácia o VZ SZB a návrh delegátov za KB
 12. Diskusia
 13. Správa mandátovej komisie
 14. Voľby orgánov KB
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver

 

                                                                               Mirko Oberhauser

                                                                                predseda KB VO

                 

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->