Navigation


Najnovšie fotkyHistória klubu

Klubu Biatlonu Osrblie
je najväčším a najvýznamnejším klubom v rámci Slovenského zväzu biatlonu. Jeho členskú základňu v súčasnosti tvorí temer 180 členov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia.
História klubu sa píše od začiatku sedemdesiatych rokov, keď sa obnovovala činnosť Zväzu pre spoluprácu s armádou - Zväzarmu, a v rámci Celozávodnej organizácie Zväzarmu pri Švermovych železiarňach Podbrezová začala pracovať Základná organizácia Masovo-branných športov. Pri jej vzniku stál Benjamín Leitner, ktorý stál v čele klubu do júna 2003, kedy ho vo funkcii vystriedal Milan Kobela. V máji 2004 Valné zhromaždenie zvolilo do funkcie predsedu klubu bývalého úspešného pretekára a trénera Romana Schwarzbachera. V júni 1990 došlo k ukončeniu činnosti Zväzarmu a jeho nástupníckou organizáciou sa stalo Združenie technických a športových činností SR. Jedným zo zakladajúcich členov Združenia sa stal Slovenský zväz biatlonu, ktorého základnými článkami sú Kluby biatlonu. V rámci týchto zmien došlo aj k novému usporiadaniu v rámci bývalej Celozávodnej organizácie Zväzarmu, keď sa bývalé základné organizácie pretransformovali na kluby s právnou subjektivitou, pôsobiace v rámci svojich zväzov. Jedným z klubov, ktoré sa stali právnymi nástupcami CZO Zväzarmu ŠŽ Podbrezová bol v júni 1990 Klub biatlonu Osrblie - ŠŽ Podbrezová. Neskôr sa Klub biatlonu Osrblie celkom osamostatnil a zo svojho názvu vypustil ŠŽ Podbrezová, čím získalo meno klubu dnešnú podobu Klub biatlonu Osrblie. Po uzavretí zmluvy o spolupráci s VÚ Brezno v roku 1999 sa v športovej činnosti používal názov Klub biatlonu Osrblie-VTJ Brezno. Skončením existencie VÚ v Brezne skončila od septembra 2003 platnosť zmluvy o spolupráci a klub používa pre všetky činnosti názov Klub biatlonu Osrblie.
Od začiatku existencie klubu bolo prvoradým poslaním klubu zabezpečovať športovú činnosť a vychovávať mladých športovcov. V rámci klubu počas jeho temer tridsaťročnej histórie pracovala Základňa mládeže, Stredisko mládeže, Vrcholové stredisko športu, v ktorých vyrastali pretekári od najnižších vekových kategórií. Títo boli rovnocennými partnermi takých renomovaných vrcholových stredísk akými bola Dukla Banská Bystrica, či česká Rudá Hvězda Jablonec. Na škodu veci je, že množstvo talentov sa po príchode do vyšších vekových kategórií stratilo. K pýcham klubu v súčasnosti patrí hlavne biatlonistická reprezentantka Anna Murínová, ktorá je odchovankyňou klubu. Z vďačnosti za jej vytrvalosť a radosť, ktorú svojim priaznivcom prináša, členovia klubu založili Fan Klub Anny Murínovej. Členmi klubu sú však aj ďalší súčasní slovenskí reprezentanti v kategóriách žien, mužov, junioriek a dorastu, ale aj reprezentační tréneri.
Najvýraznejšou postavou okrem Anny Murínovej je reprezentant Pavol Hurajt, ktorý sa v domácom prostredí stal v septembri 2004 majstrom sveta v pretekoch s hromadným štartom v letnom biatlone. Talenty sa znovu objavujú v žiackych kategóriách. Členovia klubu - žiaci sa každoročne stávajú víťazmi rebríčkov Slovenského pohára a víťazmi Majstrovstiev Slovenska.
Klub sa neuzatvára ani pred pretekármi, ktorí už majú hlavné vekové kategórie alebo svoju výraznejšiu pretekársku, či reprezentačnú kariéru za sebou. Títo v klube pôsobia v súčasnosti vo funkcii trénerov.
Klub má okrem trénerov a pretekárov aj široký káder rozhodcov od rozhodcov III. triedy až po medzinárodných rozhodcov. Členovia klubu zastupujú klub v orgánoch Slovenského zväzu biatlonu. Od vzniku Slovenského zväzu biatlonu do jesene 2002 stál v čele zväzu predseda klubu Benjamín Leitner. Po ňom do funkcie prezidenta zväzu nastúpil ďalší člen výboru klubu Dr. Juraj Sanitra. Klub od vzniku Slovenského zväzu biatlonu zastupujú v Prezídiu 3 – 4 členovia. V tomto volebnom období, okrem funkcie prezidenta, patrí klubu aj funkcia viceprezidenta, ktorú od novembra 2002 zastáva Olina Hanesová.
Od začiatku existencie klubu sa jeho meno spája s organizovaním športových podujatí. S organizáciou športových súťaží v masovo-branných súťaží začínal klub v Jasení, neskôr sa súťaže organizovali na Táľoch. V tomto atraktívnom prostredí však nebolo možné vybudovať strelnicu a tak bolo potrebné uvažovať o novom mieste. V roku 1981 sa oficiálne súťaže organizované Základnou organizáciou masovo-branných športov definitívne presťahovali do Osrblia. Od tohto roku sa píše aj história areálu biatlonu v Osrblí. Okrem samotného areálu bola v roku 1985 vybudovaná prevádzková budova klubu, v ktorej má klub od roku 1991 svoje sídlo. Okrem toho klub prebudoval bývalú starú školu na dielňu a budova novej školy je základom pre novú budovu určenú pre Stredisko biatlonu a športovcov klubu.
Okrem súťaží v biatlone, klub organizuje aj množstvo ďalších športových podujatí, angažuje sa však aj v ďalších aktivitách, kultúrnych, spoločenských ale aj v komerčných, ktorých cieľom je získať finančné prostriedky na činnosť klubu.
Doterajšia história klubu, ako aj jeho podmienky a aktivity sú predpokladom pre rozvíjanie činnosti klubu aj v budúcich rokoch. Cieľom jeho členov je nielen organizovanie vrcholných medzinárodných súťaží, ale aj vytváranie podmienok pre výchovu mládeže, optimálnych materiálno-technických podmienok pre tréning a prípravu športovcov-reprezentantov. Všetci členovia klubu veria, že z radov terajších žiackych pretekárov vyrastú ďalší reprezentanti v biatlone, ktorí nadviažu na úspechy svojich súčasných biatlonistických vzorov.
Dôkazom dobrej práce s mládežou, ale aj športovcami ostatných kategórií je skutočnosť, že v zimnej sezóne nepretržite od sezóny 2000/2001 a v letných sezónach od roku 2001 sa Klub biatlonu Osrblie stal celkovým víťazom Slovenského pohára v biatlone, resp. v letnom biatlone.

Tlač

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->